สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การทำงานของระบบ Nemesis

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 • การกำจัด (Elimination) : กำจัดปลวกที่รุกรานบ้านของคุณแบบตายทั้งรัง
 • การป้องกัน (Protection) : สร้างแนวป้องกันการรุกรานของปลวกรอบบ้านคุณ


อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Nemesis สำหรับบ้านเดี่ยว

1. สถานีเนเมซิสแบบฝังดิน (Nemesis in - ground station)

 • เป็นแนวป้องกันบ้านของคุณจากการรุกรานของปลวก
 • ภายในบรรจุไม้เหยื่อ 2 ชิ้น
 • ใช้ฝังดินรอบตัวอาคารบ้าน โดยมีระยะห่างจากตัวบ้านไม่เกิน 1 เมตร
 • ระยะห่างของสถานี ฯ ประมาณ 4 เมตร

 

2.  สถานีเนเมซิสแบบบนดิน (Nemesis above – ground station)

 • ใช้สำหรับบรรจุเหยื่อกำจัดปลวก (NEMESIS BAIT MATRIX) เพื่อกำจัดปลวกที่พบภายในบ้าน
 • โดยจะติดตั้งในบริเวณที่พบตัวปลวกกำลังเข้าทำลายวัสดุ ได้แก่ ขอบบัว, วงกบ, พื้น, เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
 • ในบางกรณีหากไม่สามารถติดตั้งกล่องได้ เจ้าหน้าที่อาจใช้ถุงพลาสติกบรรจุเหยื่อกำจัดปลวก (NEMESIS BAIT MATRIX)  ติดแทนได้
 • การยึดสถานี ฯ กับพื้นผิวจะใช้กระดาษกาว (แล็กซีน) เป็นตัวยึด จึงไม่จำเป็นต้องเจาะพื้น, ผนัง หรือเฟอร์นิเจอร์ ให้เสียหาย
 • เมื่อกำจัดปลวกหมดให้ถอดสถานี ฯ นี้ออก

  

3. เหยื่อกำจัดปลวกเนเมซิส (NEMESIS BAIT MATRIX)

 • ประกอบด้วย Chlorfluazuron 0.1 % w/v
 • มีลักษณะเป็นผงสีขาว ผสมน้ำในอัตราส่วน เหยื่อ 100 กรัม : น้ำ 1 ลิตร
 • สารออกฤทธิ์เป็นสารเคมีในกลุ่มยับยั้งการเจริญเติบโตของปลวก
 • ยับยั้งปลวกไม่ให้ลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโตได้

 

 

ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Nemesis :ภายในบ้าน

 • สำรวจพื้นที่ภายในบ้านทุกห้อง, ทุกชั้นอย่างละเอียดเพื่อหาร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากปลวก
 • บริเวณที่พบปลวก ให้ติดตั้งสถานีเนเมเซิสแบบบนดิน (Nemesis above - ground station)
 • หากไม่สามารถวางกล่องได้ ให้ใช้ถุงพลาสติกแทนได้

    

ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Nemesis : ภายนอกบ้าน

 • สำรวจพื้นที่โดยรอบอาคารอย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงแนวท่อน้ำประปา, ท่อไฟ, ท่อระบายน้ำ
 • ติดตั้งสถานีเนเมซิสแบบฝังดิน (Nemesis in - ground station) 
 • โดยวางระยะห่างจากตัวบ้านประมาณ 1 เมตร แต่ละสถานี ฯ ห่างกันประมาณ 4 เมตร

 

  

ขั้นตอนการตรวจสอบระบบ Nemesis

  แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

 • ระยะกำจัด :  หลังจากติดตั้งระบบแล้วเสร็จ ตรวจสอบระบบ ทุก 15 วัน จนกว่าปลวกจะล่มสลายใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 – 3 เดือน
 • ระยะป้องกัน : หลังจากกำจัดปลวกได้ล่มสลาย ตรวจสอบระบบ ทุก 2 เดือน

หากพบปลวกรังใหม่เข้ามา กระบวนการตรวจสอบจะเข้าสู่ระยะกำจัดอีกครั้ง

      

  view