อาเจนด้า 25 อีซี
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ สินค้าลดราคา
2,500.00 บาท
3,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC)

คุณลักษณะ

 • กลุ่มสารเคมี : เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
 • ชื่อสามัญและอัตราส่วน : Fipronil 2.5 % w/v
 • สารละลายสูตรน้ำมัน (Emulsifier Concentration)
 • ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
 • มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน

คุณสมบัติ 

 • ปกป้องและควบคุมกำจัดปลวกได้หมดทั้งรัง
 • ให้ผลในการควบคุมได้ 100%
 • สามารถออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน (~ 5 ปี)
 • ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก ปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่
 • ออกฤทธิ์กับปลวกพร้อมกัน 2 ทาง คือ ทางปากและทางผิว
 • กำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในอัตราต่ำมาก
 • สารออกฤทธิ์สามารถส่งต่อจากตัวปลวกที่ได้รับไปให้ตัวปลวกอื่น ๆ ได้
 • ประสิทธิภาพการกำจัดปลวกเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอัตราความเข้มข้นมากหรือน้อย
 • เกิดเป็นแนวกันปลวก ช่วยหยุดยั้งปลวกไม่ให้เข้าไปทำลายตัวอาคารบ้านเรือน